Ewa Wolak

Do Rady Miasta

Okręg wyborczy nr 7

Karłowice – Różanka, Kowale, Swojczyce – Strachocin – Wojnów, Psie Pole – Zawidawie, Pawłowice, Sołtysowice, Polanowice – Poświętne – Ligota, Widawa, Lipa Piotrowska, Świniary, Osobowice – Rędzin

Lista nr 4

Miejsce nr 1

Biografia

Od lat związana z wrocławską edukacją. Pracuje we Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Radna Rady Miejskiej Wrocławia od dwóch kadencji. Posłanka na Sejm RP od trzech kadencji. Znana, jako aktywna działaczka na rzecz ochrony środowiska.  Wyróżniona odznaczeniami „Zasłużona dla Uniwersytetu Ekonomicznego”, „Zasłużona dla AWF we Wrocławiu” oraz nagroda PROSTUDENT.

Kontakt

Powrót do listy kandydatów