Jacek Sutryk

Na Prezydenta Wrocławia

Do Rady Miasta

Okręg wyborczy nr 1

Stare Miasto, Przedmieście Świdnickie, Gajowice, Grabiszyn – Grabiszynek, Nadodrze, Kleczków

Lista nr 4

Miejsce nr 1

Biografia

Socjolog, społecznik, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, doktorant Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wykładowca w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie. Zaangażowany społecznie: przewodniczył Radzie Pomocy Społecznej, dyrektor Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych w Warszawie – NGO zrzeszająca ponad 800 organizacji socjalnych z całej Polski, wiceszef Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej, działał w Zarządzie Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, współorganizator krajowych i międzynarodowych konferencji z zakresu polityki społecznej. Przez 5 lat dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Doświadczenie i zdobytą wiedzę wykorzystuje w Urzędzie Miejskim Wrocławia, gdzie od 2011 r. pełni funkcję dyrektora Departamentu Spraw Społecznych. Na co dzień współpracuje z organizacjami socjalnymi z całej Polski.

 

Kontakt

Powrót do listy kandydatów