Mateusz Jędrachowicz

Do Rady Miasta

Okręg wyborczy nr 1

Stare Miasto, Przedmieście Świdnickie, Gajowice, Grabiszyn – Grabiszynek, Nadodrze, Kleczków

Lista nr 4

Miejsce nr 4

Biografia

Student prawa, doświadczony społecznik, asystent posła Michała Jarosa, sekretarz stowarzyszeń “Pomysł na zmianę” i “Nowy Wrocław”. Przyczynił się do zniesienia opłaty targowej we Wrocławiu, brał także udział w pracach nad programem „Parkingi Wrocławskie”, współtworzył raport dotyczący Stanu Komunikacji Tramwajowej we Wrocławiu.

Kontakt

Powrót do listy kandydatów