Grzegorz Roman

Do Sejmiku Województwa

Okręg wyborczy nr 1

Stare Miasto, Przedmieście Świdnickie, Gajowice, Grabiszyn – Grabiszynek, Nadodrze, Kleczków

Lista nr 4

Miejsce nr 3

Biografia

Jeden z najbardziej doświadczonych dolnośląskich samorządowców. Prawnik i historyk. Specjalista do spraw zarządzania w administracji. Od ponad 30 lat pracuje na stanowiskach zarządczych w administracji samorządowej. W czasie swojej wieloletniej służby publicznej skutecznie wdrożył szereg projektów i pomysłów. Można do nich zaliczyć między innymi Wschodnią Obwodnicę Wrocławia. Był współautorem wielu fundamentalnych dla Wrocławia i Województwa dokumentów, m.in. dwóch strategii miasta, dwóch strategii województwa i polityk transportowych Wrocławia i Województwa. Za swoją działalność zawodową i publiczną otrzymał wiele nagród, odznaczeń i wyróżnień. Nie starczyłoby czasu na wymienienie pozostałych osiągnięć Grzegorza Romana. Prywatnie mąż i ojciec trzech synów.

Kontakt

Powrót do listy kandydatów